KAKAMPI MO ANG BATAS: AND KNK: Simbahan ni Jesus sa Pilipinas PDF Print E-mail
Monday, 16 March 2015 11:16

BY Atty. BATAS MAURICIO

 

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos…” (Juan 1:12, Bibliya).

* * * *

AND KNK: SIMBAHANG ITINATAG NG DIYOS SA PILIPINAS: Noong nakaraang linggo, ipinagdiwang ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo ang kanyang ikawalong anibersaryo ng kanyang pagkakatag sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang Simbahang ito, naririto po ang ilang pagpapaliwanag mula sa “Mga Batayang Aral” ng Simbahan:

“Ano ang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo? Ito ang Simbahang itinatag ng Diyos sa Pilipinas upang ganapin ang Kanyang mga layunin, at gampanan ang Kanyang mga gawain sa huling kapanahunan.

Ang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo ay ang Simbahang ipinangakong itatatag ng Panginoong Jesus sa Mateo 16:18, kung saan sinabi Niya ‘…sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan…’

* * * *

SIMBAHAN NG KALIGTASAN: “Ang Simbahang ito ay Simbahan ng kaligtasan at kapangyarihan. Simbahan ito ng kaligtasan sapagkat niliwanag ni Jesus sa Mateo 16:18 na ito ay di mapapagtagumpayan ng `pintuan ng dagidig ng mga patay’, na ang ibig sabihin, ang Simbahang ito ay magbibigay ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan sapagkat ito ay di mapapagtagumpayan ng impiyerno.

“Dahil diyan, ang mga kasapi ng Simbahan ni Jesus ay di mapupunta sa impiyerno magpakailanman. At dahil din diyan, mahalagang maging kasapi ang isang tao sa Simbahang ito ni Jesus.

“Simbahan din ito ng kapangyarihan, sapagkat ito ang ipinangakong ibibigay ni Jesus sa mga tunay na mananampalataya, ang mga tinatawag sa Kanyang Pangalan, bago Siya iniakyat sa langit. Makikita ito sa Gawa 1:8, kung saan sinabi Niya “…“Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo…”

* * * *

LIDER DISIPULO MULA SA SILANGAN, SA MALAYONG LUPAIN: “Ito din ang Simbahang tinutukoy ng Diyos na Kanyang tatawagin mula sa Silangan, sa Malayong Lupain, sa Isaias 46:11: `Aking tinawag ang isang ibong mandaragit mula sa silangan; mula sa malayong lupain tinawag ko ang isang sambayanan upang ganapin ang aking layunin.’

“Maliwanag po, sa susunod na mga pagpapaliwanag sa Mga Batayang Aral na ito, na ang Lider Disipulo at ang mga kasapi ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, na tinatawag ding mga Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, ang tinutukoy ng Diyos na Kanyang pinili at tinatawag mula sa Silangan at Malayong Lupain…”

Mayroon pa pong ibang mga pagpapaliwanag mula sa “Mga Batayang Aral” ng Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo kung ano ang dahilan bakit sa dinami-dami na ng mga simbahang sa buong mundo at sa buong Pilipinas ay kailangan pa ng isa pang simbahan upang ganapin ang mga layunin ng Diyos. Abangan po ninyo ang mga ito sa kolum na ito!

* * * *

MAKINIG: Mga brodkast sa espirituwalidad at Salita ng Diyos: Yes Radio 88.3 FM, Barobo City, Surigao del Sur at Yes Radio 93.9 FM, Cagwait, Surigao del Sur, Lunes-Biyernes, 8 n.g.; 92.7 Smile FM, San Francisco, Agusan Del Sur, at Kiss 101.1 FM, Cabadbaran City, Agusan del Norte,  Lunes-Biyernes, 10 n.g.; Win 107.5 FM, Roxas, Isabela, Sabado at Linggo, 8 n.u.