PNoy says everyone can be a hero PDF Print E-mail
Tuesday, 21 June 2011 14:43

President Aquino called on every Filipino to be a hero as exemplified by Dr. Jose Rizal, in simple every day acts of doing good, of putting others’ interest first, as the country threads toward the “tuwid na daan” (straight path).

In his speech keynoting the celebration of the national hero’s 150th birthday in Calamba, the President said, one thing is clear: Rizal was not born a hero, yet his unwavering commitment to do what is right for the country and his people has reaped freedom for—not just his but more so—this generation.

“Hindi ipinanganak na superhero si Jose Rizal...Kinikilala natin si Jose Rizal dahil sa harap ng mga sangandaan ng ating masalimuot na kasaysayan, may isang Pilipinong muli’t muli ay piniling gawin ang tama—ang unahin ang kapakanan ng kaniyang kapwa, ang itaguyod ang pagkakaisa para sa kalayaan ng atin pong bansa—kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay,” the President said.

The Chief Executive added that not everyone is called to die for country as Rizal did but every simple act such as following the law, of respecting others, of being true to the oath of public service are heroic deeds.

“Hindi po lahat ay pinapalad na tawagin upang magbuwis ng buhay para sa bayan. Subalit para sa nakararami, nasusukat ang pagkabayani sa araw-araw nating pagharap sa maliliit na sangandaan: Ang pagsunod sa batas, ang paggalang sa kapwa, ang paggawa ng tama sa sinumpaan nating mga tungkulin, at ang manindigan sa ating prinsipyo,” the President said.

The President further said in his time Rizal with his education and wealth could have chosen to thread the path of apathy in the midst of the injustice around him yet he chose the path of sacrifice for love of country and countrymen. This, the President said is a challenge to all Filipinos to do the same.
“Pang-araw-araw na sangandaan po itong kinaharap ni Rizal, at di nalalayo rito ang mga sangandaang kinakaharap ng marami rin sa atin.

Maaring may ilang bagay na sa unang tingin ay simple at walang agarang epekto sa malawakang sakop ng lipunan, ngunit paglaon ay mag-iiwan ng bakas at magdudulot ng malaking ginhawa sa kapwa. Mga simple at pang-araw-araw na desisyon gaya ng: gagamit ba ako ng overpass, o magjaywalking lang? Magbabayad ba ako ng tamang buwis, o ilulusot ko ang puwedeng ilusot? Kung may makita akong mali, magwawalang-kibo ba ako, o gagawa ng paraan para itama ito?”

He also added that while the reforms his administration has done and will continue to do will be lost in the annals of history decades from now and will not be remembered by future generations yet he is determined to pursue that “tuwid na daan” not for the cheers and adulation but for the marginalized sectors of society.
“Nagtatrabaho tayo para sa bata sa lansangan na kayang maghibla ng isang kuwintas ng sampaguita, ngunit ni hindi pa nakakatapak sa loob ng eskuwela. Nagtatrabaho tayo dahil sa isang malayong baryo, sa isang maliit na isla ng Pilipinas, maaaring may sanggol na magiging tulad ni Rizal: tapat ang puso, walang-kapantay ang talino, walang-hanggan ang malasakit sa kapwa, at may wagas na pag-ibig sa bayan. Nagtatrabaho po   tayo upang wala nang Pilipino ang kailanganin pang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng mga susunod sa kanya,” the President said. — MACV/PIA