Congrats, bagong PNP Chief Albayalde PDF Print E-mail
Saturday, 07 April 2018 13:53

KAKAMPI MO ANG BATAS

BY Atty. BATAS MAURICIO

INSPIRASYON SA BUHAY: “… “Pagtiwalaan ninyo ang inyong mga pinuno at magpasakop kayo sa kanilang pamamahala, sapagkat sila ang naatasang kumalinga sa inyo. Gawin ninyo ito upang maging kasiya-siya ang kanilang gawain, hindi bilang isang pasanin, sapagkat makakabuti ito sa inyo…” (Hebreo 13:17, Bibliya).

-ooo-

CONGRATULATIONS, BAGONG PNP CHIEF GENERAL ALBAYALDE: Una po, binabati ng Kakampi Mo Ang Batas si Director Oscar Albayalde sa kanyang pagkakatalaga bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya, ang Philippine National Police (PNP). Congratulations, General Albayalde. Alam po ng sambayanang Pilipino na karapat-dapat kayo sa bago ninyong posisyon bilang pinuno ng PNP, pamalit kay Gen. Ronald Dela Rosa.

Sa promosyon ni Albayalde bilang pinakamataas na pulis, mula sa pagiging Regional Director o hepe ng PNP National Capital Region, nagkapag-asang muli ang mga nasa mas mabababang ranggo na muli na namang sinusunod ang ranking at merit system sa pagpili ng mga mamumuno sa PNP.

Ngayon kasi, lumilitaw na naibalik na ang dating sistema ng pagpili ng susunod na PNP chief, kung saan ang nakatalagang NCR chief ang siyang ginagawang PNP chief. Dapat namang ganito ang sistema, kasi ang sinumang nakatalaga at nakaupong NCR chief ay itinuturing na pinaka-mahusay sa iba pang mga regional chiefs ng PNP.

-ooo-

PNP, MAY TUNGKULIN SA DIYOS AT SA TAO NA MAGPASAKOP KAY ALBAYALDE: Hindi siguro alam ni PNP Spokesman Chief Supt. John Bulalacao kung ano ang epekto ng kanyang press release, matapos ihayag ng Pangulong Duterte na si Albayalde na nga ang hahalili kay Dela Rosa, na ang buong kapulisan sa PNP ay nasisiyahan sa appointment ni Albayalde.

Kasi, sa alinmang propesyunal na organisasyon ng mga pulis sa buong mundo, hindi mahalaga kung nasisiyahan ang  kanilang mga kasapi sa mga itinatalagang mga pinuno nila. Ang mahalaga, nasiyahan man sila o hindi, marapat lamang na magpakita sila ng katapatan dito. Kumbaga, nasiyahan man ang mga pulis o hindi, kailangang igalang nila ang nanombrahan at nailuklok na bago nilang pinuno.

Aba eh, ano ang mangyayari kung sakaling hindi nasiyahan ang mga pulis sa iniluklok na pinuno nila? Sa kaso ni Albayalde, ano ang mangyayari kung nagkataon palang hindi nasiyahan ang mga pulis sa kanyang appointment? Mag-aaklas sila laban kay Albayalde? Dapat lamang nag-iingat sina Bulalacao sa kanilang mga pahayag, lalo’t iisipin na spokesman pa naman siya ng buong PNP organization.

-ooo-

UTOS NG DIYOS: MAGPASAKOP SA MGA NAMUMUNO ANG LAHAT: Sa totoo lang, hindi na lamang karapat-dapat sa batas ng tao na ang mga nasasakupan ng mga pinuno ay maging tapat at masunurin sa mga pinunong ito. Sa batas ng Diyos, ayon sa Roma 13:1-2, may tungkulin ang lahat ng mga nasasakupan na magpasakop sa mga pinuno, ke nasisiyahan man sila sa pinunong ito o hindi.

Tungkulin ng mga nasasakupan na sumunod sa kanilang mga pinuno, dahil itinuturing ng Bibliya na ang lahat ng mga pinuno ay itinalaga batay sa kapangyarihan ng Diyos. Walang pinuno na hindi ang Diyos ang nagtatag, ayon sa Bibliya.

Sinasabi din sa Roma 13 na kung ang mga nasasakupan ay di magpapasakop at di susunod sa kanilang mga pinuno, ituturing silang nagkasala at, dahil diyan, ay parurusahan hindi na lamang sa buhay na walang hanggan, kundi lalo na sa buhay nila sa daigdig na ito. Marapat lamang, kung ganoon, na magpasakop ang buong PNP kay Albayalde, anuman ang kanilang saloobin sa kanyang pagkakaluklok.

-ooo-

PARA SA MGA TANONG, REAKSIYON: Kung mayroon pong gustong magtanong sa akin sa mga bagay na tinalakay dito o sa ibang isyu, o magsangguni ng kanilang mga problema, anuman ang problemang iyon, tawag po kayo sa 0917 984 24 68, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com o mag-post sa www.facebook.com/attybatas.  Promise, sasagot po agad ako. Salamat sa Diyos sa Ngalan Ni Jesus, Amen!